Hem


Jernringen i Noraskog 2002 - 2017Jernringen, är en intresseförening för den tidiga, såväl som den senare järnframställningen i våra trakter.

Föreningen ska utgöra en mötesplats för personer med intresse för järnhantering och att arrangera utflyker till intressanta platser och tillsammans studera bergs-och järnhistoria.(Gärna som kursaktivitet)

Vi ska också i samband med medlemsmöten anordna tematräffar med intressanta föreläsare och då också ta del av och diskutera,  ny information inom järn och bergshantering.

I möjligaste mån ska vi delta i arbetsgrupper, studiecirklar och  i offentliga arrangemang.

Bli medlem i Jernringen i Noraskog. Sätt in 100 kr på PlusGiro 120 34 19-5,

Meddela sedan kassören på E-post: theodorssonstig@gmail.com

ditt namn, adress, telefon och E-postadress.

Om Noraskog


Noraskog, även kallat Noraskoga, är ett historiskt område i västligaste Västmanland.

Det bestod av Nora och Hjulsjö, Grythytte och Hällefors bergslager i Örebro län.

I våra dagar motsvaras det av Hällefors och Nora kommuner.


På medeltiden bestod området av en enda socken, Nora eller Noraskoga, som hörde till landskapet Närke och Strängnäs stift.


År 1579 kom Noraskog att tillhöra Västerås stift och därmed Västmanland.

Först på 1600-talet började området delas upp på flera socknar, i och med att tidigare öde områden befolkades som en följd av bergsbruket.

Hällefors blev köping 1950. Vid kommunreformen 1952 utvidgdes Hällefors med Grythyttan.


Storkommunen Noraskog upphörde 1965 och blev Nora stad.


År 1967 flyttades Hjulsjö över från Nora till Hällefors.

Noraskog omfattade år 1539-40 nuvarande Nora, Viker, Järnboås, Hjulsjö, Grythyttan, Hällefors,

delar av Lindesberg (Öskebohyttan och Öskevik) och Närkes Kil (Lockhyttan och Ramshyttan).


Lästips: Johansson, Johan. Om Noraskoga. Äldre och nyare aneckningar. 1-3 Sthlm 1875-87